HMS

Glomma Pall AS gjør en solid miljøinnsats. Firmaet er nå Miljøfyrtårnsertifisert. Bedriften har gjennomført mange konkrete miljøtiltak som for eksempel kildesortering i egen bedrift, satt fokus på avfallsminimering og effektiv bruk av trevirket. Bedriften bruker eget biobrensel til oppvarming. Ordfører Eva Kristin Andersen overrakte sertifikatet til bedriftens ansatte i 2010.

Vi jobber aktivt med HMS-arbeidet og avholder regelmessige kurs spesielt innen sikkerhet og bruk av truck. Sammen med våre kunder revideres dette arbeidet kontinuerlig.