IMG_4588

Etter oppkjøpet av Halvorsens kassefabrikkkan vi tilby et mere variert utvalg av spesialtilpasset tre-emballasje.